Help - עזרה
הסבר זה נכתב בלשון זכר אך הוא מיועד לשני המינים כאחד.

 

נושאים:

המחשבים שלי

התראות

עדכון גירסת התוכנה המקומית

כתובת IP קבועה

 

"המחשבים שלי"

  1. מציג את רשימת כל המחשבים שלי.
  2. כולל העמודות:
   1. תאריך הקמה של התחנת קצה.
   2. שם המחשב: שם תחנת הקצה חשוב לרשום אותה בצורה אחידה לדוגמא:
    תיווך גיזל - מוטי
    תיווך גיזל - דוד
    וזאת על מנת שבחיפוש יופיעו לכם כל התחנות של אותו משרד.
   3. סטטוס:  פעיל , לא פעיל , מנותק.
   4. דיווח אחרון: נתון תאריך של הדיווח האחרון שהתחנת קצה שלחה למערכת.
    זה יכול לעזור לנו לדעת אם היא מחוברת דחופות לאינטרנט או מנותקת ו/או לחילופין התוכנה הוסרה מהתחנה.
   5. גירסה: TechSparent מחולקת לתוכנה מקומית (לוקלית) ואתר אינטרנט.
    חשוב ביותר לשמור על עדכון הגירסאות בתוכנה הלוקלית.
    עקרונית התוכנה מתעדכנת לבד אך לפעמים יש מקרים שהיא לא מתעדכנת וחשוב שנבצע עדכון לגירסה.
   6. פעולות:
    1. מחיקה
    2. עריכה
    3. תשלום עבור התחנה
    4. התחברות ללקוח עם תוכנת AnyDesk
    5. מידע נוסף
     1. הצג רישיון של תחנת קצה
     2. העתק רישיון של תחנה
     3. ניהול DNS - ניתן לקבל כתובת IP קבועה למחשב.
   7. עם יכולת הוספת תחנה חדשה ע"י לחיצה
    על "הוסף מחשב"

חזרה

 

התראות
מרכז את כל ההתראות שנשלחות ע"י תחנות הקצה של הלקוחות.
ניתן לקבל אינדיקציה על:

  1. סטטוס התחנה:
   1.  פעיל
   2. לא פעיל
   3. מנותק
  2. דיווח אחרון:
   התאריך שהתחנה היתה מחוברת לאינטרנט ודיווחה על התקלה.

חזרה

 

עדכון גירסת התוכנה המקומית

 

חזרה

 

כתובת IP קבועה

WhatsApp chat