קשה להיזכר כמה שנים רשת המחשבים במשרדנו חוסה תחת כנפיו של עופר, נראה לנו שהוא כאן מאז ומתמיד. אכן, מזמן לא השווינו מחירים מול הצעות של חברות תמיכה אחרות שמציעות שירותים דומים. חשובה לנו זמינות השירות ויכולת התמיכה לפתור, באופן יסודי, כל בעיה שמתעוררת. זה היתרון שמציג הצוות של "חן-טל" מחשבים. מוטי היינריך ניהול נכסים דיזנגוף 222, תל אביב

iw Hebrew
X